Hur säkerställer SALMA att den bästa kvalitén kontinuerligt hålls?

SALMA produseres hvordan

SALMA är en skinn- och benfria lax av toppkvalité. Laxprodukten kommer från en lokal norska laxuppfödare, all förädling och paketering sker i Norge. En stor del av SALMA produktion görs för hand för att säkerställa högsta kvalitet.

Från att laxen simmat i havet tills att den är vakuumförpackad tar högst fyra timmar. SALMA har vetenskapligt dokumenterade fördelar i färg, köttkvalitet, fasthet och smak.

SALMA har kontroll över alla led i produktionen, från att äggen kläcks till färdig produkt i butik. Vår unika kvalitet säkerställs genom mycket stränga produktion-, hygien- och temperaturkrav i alla led i produktionsprocessen:

  • Bra hantering från romkorn till fisk: All lax som blir SALMA har sitt egna CV, vilket gör att den kan spåras ända tillbaka till äggstadiet samt vilken bur fisken kommer från och vilket typ av foder fisken har fått.
  • Naturlig nedkylning: ”Cold Fish”-metoden innebär att fisken kyls naturligt i kallt havsvatten före bearbetning och behandlas omedelbart efter att den hämtas från vattnet. Den låga temperaturen gör att laxen slappnar av vilket i sin tur bidrar till fiskens goda kvalité.
  • Sortering:  Sorteringen av SALMA sker för hand av anläggningens personal som är utbildade och har lång erfarenhet. I tillägg finns det maskiner som mäter och väger fisken.
  • Hygien och livsmedelssäkerhet: Vi har upprättat en strikt interna kontrollplan för mikrobiologiska och kemiska analyser av färdiga produkter, produktionsutrustning och vatten som används i produktionen. Mätning av temperaturen och hygienkontroll är också viktiga åtgärder för att säkerställa optimal hygien. Vi har mycket strikta hygienrutiner och vi tar ett antal prover varje dag för att vara säker på att vi alltid producerar säkra livsmedel till konsumenterna. Dessutom besöker Mattilsynet (Norges motsvarighet till livsmedelsverket) oss regelbundet för kontroller, detta är både anmälda och oanmälda besök.
  • Medarbetarna i produktionen: SALMA produktion är handarbete. Vi använder allt mer sofistikerad utrustning för att stödja arbetet i produktionen, men viktiga delar av SALMA produktionen är så specialiserat att det bara kan utföras av kompetenta personer.

Kvalitetskontroll: Vi mäter regelbundet viktiga kvalitetsparametrar såsom färg och fetthalt samt externa revisorer och myndigheter regelbundet övervaka och revision av produktionen och vår system för kvalitetskontroll.