Produktnamnet är namnet på produkten som i regel är loin, burgare, røkt
Partinummret hittar du på etiketten på baksidan av produkten
Uppge produktens hållbarhetsdato