Namnet SALMA är ett nybildat ord men kommer från det latinska namnet på lax, Salmo salar. Namnet SALMA är ett varumärke och får inte användas av andra laxproducenter.

Nej, det används ingen antibiotika i uppfödningen av lax som används för SALMA-produktion.

Bremnes Seashore, som levererar merparten av all lax i SALMA-produktionen, har inte använt antibiotika sedan 1992.

Nej. Ett oöppnad paket SALMA kan ätas rå under hela hållbarhetstiden. En viktig förutsättning är dock att SALMA förvaras i kylskåpstemperatur. Kombinationen av höga kvalitetskrav på råvaran och strikta hygienkrav under produktionen garanterar toppkvalitet under hela hållbarhetstiden.

Den rödbruna rand man ser längs laxfilén är det som kallas röd muskulatur. Den röda muskulaturen är mycket näringsrik och innehåller mer fett (ca 21 procent), B-vitamin, glykogen och nukleinsyror än vita muskler. Skälet till att den röda muskulaturen är röd till färgen är att den har en lite annorlunda sammansättning av cellkomponenter i muskelcellerna än vit muskulatur.

Det finns ingen palmolja i SALMA och det används heller ingen palmolja i fodret till SALMA.

SALMA kan frysas, men fet fisk som SALMA bör inte ligga i frysen mer än högst tre månader. Kvaliteten bevaras bäst om du tinar SALMA långsamt i kylskåp. Det tar ca 10 timmar, eventuellt över natten.

Somliga hävdar att kvaliteten alltid försämras en aning på fisk och kött som fryses. Det är med SALMA som med all annan mat: den smakar alltid bäst när den är färsk. Därför är det bästa att äta SALMA före sista förbrukningsdag utan att den har varit fryst.

”Kall fisk-metoden” innebär att fisken kyls ned på ett naturligt sätt i kallt havsvatten innan den förädlas. Sedan fileas den så fort den har hämtats upp ur vattnet. Låg temperatur gör att laxen slappnar av samtidigt som fisken får bästa möjliga levnadsvillkor under tiden före slakt. Det ger fiskköttet extra hög kvalitet efter slakt och dessutom en starkare röd färg.

Vi garanterar att det går högst fyra timmar från det att fisken simmar i vattnet tills SALMA-filén är vakuumpaketerad och klar.

SALMA är hållbar i elva dagar i kylskåp (0–4 °C). SALMA-paketet är märkt med både slaktdatum och sista förbrukningsdag.

Desto tidigare under hållbarhetstiden SALMA-laxen frystes in, desto längre är produkten hållbar efter upptining. Generellt sett rekommenderar vi att du äter tinad SALMA samma dag eller dagen efter du tog fram den ur frysen.

Ska du äta rå SALMA bör den ätas samma dag som paketet öppnas. Ska du tillreda SALMA bör den ätas senast tre dagar efter det att paketet öppnades, och alltid före sista förbrukningsdag.

SALMA som förvaras i kylskåp (0–4 °C) kan ätas rå under hela hållbarhetstiden. Vi kan inte garantera produktens kvalitet efter sista förbrukningsdag.

En odlingsbur är konstruerad med hjälp av en stor nät (ett slags garnpåse) som går långt ned under vattenytan och hålls uppe av flytkroppar i en ram. Moderna odlingsburar är ofta cirkelformade.

Fiskens hälsa och välbefinnande är mycket viktiga och vi arbetar kontinuerligt för att fisken ska må bra. Som livsmedelsproducenter är det viktigt för oss att fisken har ett bra liv och att vi kan erbjuda våra kunder en hälsosam och god produkt. Genom hela produktionsprocessen är fiskens hälsa och trivsel den bästa garantin för att mat av mycket hög kvalitet ska kunna levereras.

Under de senaste 40 åren har branschen utvecklat allt bättre metoder för laxuppfödning. Tekniken gör att vi kan garantera ett mycket högt välbefinnande och leverera färsk lax av toppkvalitet hela året runt. Bremnes Seashore AS, som producerar SALMA, är en pionjär i branschen när det gäller fiskens välbefinnande och arbetar kontinuerligt med innovationer för att stadigt förbättra fiskens trivsel och hälsa.

Den del av fisken som inte används i SALMA-produktionen används till andra produkter och säljs på andra marknader. Kanten på buken säljs till konsumenter i öst, medan huvud och skinn används för att producera olika proteinprodukter och fiskoljeprodukter. Resten används ofta som djurfoder. Hela fisken kommer till användning i en eller annan form och ingenting går till spillo.

Laxen kommer till produktionsanläggningen med en bassängbåt och flyttas till stora väntbur i närheten av slakteriet. Efter ett till tre dygn i väntbur flyttas laxen till ett stort kar på land med kallt havsvatten. Tiden i karet på land kallar vi naturlig kylning. Laxen är lämpad för ett liv i kallt vatten. Den trivs bra här och blir lugnare i det kalla vattnet. Laxen är växelvarm, den anpassar sig snabbt till en ny miljö och får ungefär samma kroppstemperatur som temperaturen i vattnet. När temperaturen har sjunkit till cirka två grader flyttas laxen in till slakteriet med hjälp av en hävert (slang med stor diameter) med kallt havsvatten. Varje fisk bedövas med en snabb elchock i en maskin. En lugn och kall lax garanterar en produkt av hög kvalitet.

Nej. Bremnes Seashore, som levererar ca. 70 % av sin fisk till SALMA, har kassar med mer utrymme än vad som krävs av myndigheterna, endast 1 % fisk och 99 % vatten i varje kasse – mer än dubbelt så mycket utrymme för fisken än vad branschstandarden kräver. Dessutom använder man sig av djupa kassar (ner till ca 50 meters djup) så laxen kan välja att vara där havstemperaturen är som mest gunstig- året om. Laxen trivs bäst i temperaturer mellan 6 och 14 grader.

För mer information, besök www.seashore.no

Varifrån kommer namnet SALMA?

Namnet SALMA är ett nybildat ord men kommer från det latinska namnet på lax, Salmo salar. Namnet SALMA är ett varumärke och får inte användas av andra laxproducenter.

Används antibiotika i uppfödningen av den lax som används för SALMA-produktion?

Nej, det används ingen antibiotika i uppfödningen av lax som används för SALMA-produktion.

Bremnes Seashore, som levererar merparten av all lax i SALMA-produktionen, har inte använt antibiotika sedan 1992.

Måste SALMA frysas innan jag kan äta den rå?

Nej. Ett oöppnad paket SALMA kan ätas rå under hela hållbarhetstiden. En viktig förutsättning är dock att SALMA förvaras i kylskåpstemperatur. Kombinationen av höga kvalitetskrav på råvaran och strikta hygienkrav under produktionen garanterar toppkvalitet under hela hållbarhetstiden.

Vad är brunmuskel?

Den rödbruna rand man ser längs laxfilén är det som kallas röd muskulatur. Den röda muskulaturen är mycket näringsrik och innehåller mer fett (ca 21 procent), B-vitamin, glykogen och nukleinsyror än vita muskler. Skälet till att den röda muskulaturen är röd till färgen är att den har en lite annorlunda sammansättning av cellkomponenter i muskelcellerna än vit muskulatur.

Är det palmolja i SALMA?

Det finns ingen palmolja i SALMA och det används heller ingen palmolja i fodret till SALMA.

Kan SALMA frysas? Hur länge kan den ligga i frysen?

SALMA kan frysas, men fet fisk som SALMA bör inte ligga i frysen mer än högst tre månader. Kvaliteten bevaras bäst om du tinar SALMA långsamt i kylskåp. Det tar ca 10 timmar, eventuellt över natten.

Har SALMA samma kvalitet när den har varit frusen?

Somliga hävdar att kvaliteten alltid försämras en aning på fisk och kött som fryses. Det är med SALMA som med all annan mat: den smakar alltid bäst när den är färsk. Därför är det bästa att äta SALMA före sista förbrukningsdag utan att den har varit fryst.

Vad innebär naturlig nedkylning av fisken?

”Kall fisk-metoden” innebär att fisken kyls ned på ett naturligt sätt i kallt havsvatten innan den förädlas. Sedan fileas den så fort den har hämtats upp ur vattnet. Låg temperatur gör att laxen slappnar av samtidigt som fisken får bästa möjliga levnadsvillkor under tiden före slakt. Det ger fiskköttet extra hög kvalitet efter slakt och dessutom en starkare röd färg.

Vad menas med ”fyratimmarsgarantin”?

Vi garanterar att det går högst fyra timmar från det att fisken simmar i vattnet tills SALMA-filén är vakuumpaketerad och klar.

Hur lång hållbarhetstid har SALMA?

SALMA är hållbar i elva dagar i kylskåp (0–4 °C). SALMA-paketet är märkt med både slaktdatum och sista förbrukningsdag.

Hur länge kan en upptinad SALMA ligga i kylskåpet?

Desto tidigare under hållbarhetstiden SALMA-laxen frystes in, desto längre är produkten hållbar efter upptining. Generellt sett rekommenderar vi att du äter tinad SALMA samma dag eller dagen efter du tog fram den ur frysen.

Hur länge kan en öppnad förpackning ligga i kylskåpet?

Ska du äta rå SALMA bör den ätas samma dag som paketet öppnas. Ska du tillreda SALMA bör den ätas senast tre dagar efter det att paketet öppnades, och alltid före sista förbrukningsdag.

Kan man äta SALMA efter sista förbrukningsdag?

SALMA som förvaras i kylskåp (0–4 °C) kan ätas rå under hela hållbarhetstiden. Vi kan inte garantera produktens kvalitet efter sista förbrukningsdag.

Vad är en fiskodlingsbur?

En odlingsbur är konstruerad med hjälp av en stor nät (ett slags garnpåse) som går långt ned under vattenytan och hålls uppe av flytkroppar i en ram. Moderna odlingsburar är ofta cirkelformade.

Är fiskens hälsa och välbefinnande viktiga i produktionen av SALMA?

Fiskens hälsa och välbefinnande är mycket viktiga och vi arbetar kontinuerligt för att fisken ska må bra. Som livsmedelsproducenter är det viktigt för oss att fisken har ett bra liv och att vi kan erbjuda våra kunder en hälsosam och god produkt. Genom hela produktionsprocessen är fiskens hälsa och trivsel den bästa garantin för att mat av mycket hög kvalitet ska kunna levereras.

Under de senaste 40 åren har branschen utvecklat allt bättre metoder för laxuppfödning. Tekniken gör att vi kan garantera ett mycket högt välbefinnande och leverera färsk lax av toppkvalitet hela året runt. Bremnes Seashore AS, som producerar SALMA, är en pionjär i branschen när det gäller fiskens välbefinnande och arbetar kontinuerligt med innovationer för att stadigt förbättra fiskens trivsel och hälsa.

Vad sker med den lax som inte används till SALMA?

Den del av fisken som inte används i SALMA-produktionen används till andra produkter och säljs på andra marknader. Kanten på buken säljs till konsumenter i öst, medan huvud och skinn används för att producera olika proteinprodukter och fiskoljeprodukter. Resten används ofta som djurfoder. Hela fisken kommer till användning i en eller annan form och ingenting går till spillo.

Hur slaktas laxen?

Laxen kommer till produktionsanläggningen med en bassängbåt och flyttas till stora väntbur i närheten av slakteriet. Efter ett till tre dygn i väntbur flyttas laxen till ett stort kar på land med kallt havsvatten. Tiden i karet på land kallar vi naturlig kylning. Laxen är lämpad för ett liv i kallt vatten. Den trivs bra här och blir lugnare i det kalla vattnet. Laxen är växelvarm, den anpassar sig snabbt till en ny miljö och får ungefär samma kroppstemperatur som temperaturen i vattnet. När temperaturen har sjunkit till cirka två grader flyttas laxen in till slakteriet med hjälp av en hävert (slang med stor diameter) med kallt havsvatten. Varje fisk bedövas med en snabb elchock i en maskin. En lugn och kall lax garanterar en produkt av hög kvalitet.

Har laxen det trångt i burarna?

Nej. Bremnes Seashore, som levererar ca. 70 % av sin fisk till SALMA, har kassar med mer utrymme än vad som krävs av myndigheterna, endast 1 % fisk och 99 % vatten i varje kasse – mer än dubbelt så mycket utrymme för fisken än vad branschstandarden kräver. Dessutom använder man sig av djupa kassar (ner till ca 50 meters djup) så laxen kan välja att vara där havstemperaturen är som mest gunstig- året om. Laxen trivs bäst i temperaturer mellan 6 och 14 grader.

För mer information, besök www.seashore.no