Statsminister Erna Solberg opna verdas første oppdrettsanlegg som ikkje brukar fossilt brennstoff.

I Ålfjorden i Sveio kommune ligg lokaliteten Loddetå, som er verdas første heilelektriske oppdrettsanlegg. Det inneber at me har straum ikkje berre til forflåten, men òg heilt ut til merdane, og at alle kraftkrevjande operasjonar blir utført med fornybar energi. Pilotprosjektet har kome i stand i eit samarbeid med Miljøstiftinga Bellona og teknologiutviklaren ABB, samt ei lang rekkje andre underleverandørar.

Norge først i verden med helelektrisk oppdrettsanlegg for laks 
Statsminister Erna Solberg åpnet i dag verdens første helelektriske oppdrettsanlegg på Loddetå. Oppgraderingen betyr at Bremnes Seashore kutter all bruk av fossilt drivstoff i den daglige driften av anlegget, en god nyhet for alle som er opptatt av klima og miljø.

– Bellona, ABB og Bremnes Seashore har gjennom samarbeidet på Loddetå laget et forbilde for resten av næringen, sa statsministeren. Hun la til at hun håpet dette kun var starten på en helelektrifisering av oppdrettsnæringen langs hele kysten.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn deler statsministerens ønske om en ytterligere elektrifisering av havbruksnæringen. – Oppdrettsnæringen skaper enorme verdier for Norge, men den har også et fotavtrykk og klimagassutslipp. Vi trenger mer innovasjon for å få havbruksnæringen over i det grønne skiftet, og det er kjempeviktig at vi får elektrifisert det vi kan, sier Rotevatn.

Samarbeidsprosjekt
Elektrifiseringen er et resultat av et samarbeid mellom Bremnes Seashore, ABB og Miljøstiftelsen Bellona.

Våren 2018 presenterte ABB og Bellona sammen rapporten «Laks på Landstrøm», som viser at det er mulig å redusere klimagassutslipp fra oppdrettsnæringen betydelig ved å satse på helelektriske anlegg. Nå er testfasen over, og onsdag 24. juni står statsminister Erna Solberg for den offisielle åpningen av pilotanlegget.

Strøm til merdkanten
Mens flere oppdrettere har sørget for landstrøm frem til forflåtene, er Bremnes først med å sørge for landstrøm helt ut på merdkanten slik at også arbeidsoperasjoner ute på merdene kan drives elektrisk. Bremnes Seashore har blant annet investert i en elektrisk arbeidskatamaran som nå er i drift på Loddetå.

– Vi som jobber i Bremnes Seashore er utrolig stolte over å være først i verden med et helelektrisk lakseoppdrettsanlegg. Dette har vært mulig takket være godt samarbeid med ABB, Bellona og andre partnere. Med landstrøm helt ut på merdkanten blir det mulig å utføre alle kraftkrevende operasjoner med fornybar energi. Helelektriske oppdrettslokaliteter er gode nyheter for de ansatte, laksen, naboene og for samfunnet ellers, sier Simon Nesse Økland, utviklingssjef i Bremnes Seashore.

Viser vei for næringen
Bellona mener prosjektet viser vei for hele næringen.

– Næringen må kutte sine klimagassutslipp, og utslipp i produksjonsfasen er en del av dette. Den lokale miljøgevinsten er også svært viktig. Elektrifisering øker fiskevelferden og reduserer faren for dieselutslipp, og samtidig forsvinner all støyen fra dieselaggregatene. Det er bra for arbeidsmiljøet og lokalmiljøet, sier fagsjef Christian Eriksen i Bellona.

Investering i elektrisk drift er vil også gi en økonomisk gevinst. Hvor raskt investeringen vil gi økt lønnsomhet avhenger av flere forhold, blant annet om det kommer støtteordninger.

Løste flere utfordringer
Det var flere utfordringer som måtte løses for å kunne drifte oppdrettsanlegget på Loddetå med landstrøm. Sammen med ABB har Bremnes Seashore funnet frem til løsninger som sørger for tilstrekkelig kraftforsyning hele veien fra land og ut til merdene. Utstyret som sørger for krafttilførsel til de ulike operasjonene må tåle det fuktige og tidvis barske klimaet du kan oppleve ute på et oppdrettsanlegg.

–Bremnes Seashore viser vei for resten av næringen, og vi forventer at mange andre også vil gå i denne retningen de kommende årene. ABB har lang erfaring med elektrifisering, og i dette prosjektet har det vært et poeng å gjennomføre elektrifiseringen utelukkende ved hjelp av standardkomponenter. Ved hjelp av høyspent er det også mulig å levere mer kraft, også til anlegg som ligger langt fra land, sier Lars Andersen, salgsspesialist for akvakultur i ABB.

Myndighetene kan bidra til fortgang
Enova har avsluttet sitt støtteprogram for landstrøm til oppdrettsnæringen, og har ikke noe program rettet mot oppskalering av løsninger for helelektrifisering. Det vil vesentlig forsinke elektrifiseringen av oppdretten, et potensial som kan utløses raskt, mener Bellona.

– Omstillingspakken har tilført Enova vesentlig mer midler. Vi oppfordrer derfor til et nytt Enova-program for helelektrifisering av oppdrettsnæringen. Her bidrar vi gjerne med våre erfaringer fra prosjektet, sier fagsjef Christian Eriksen

Bremnes Seashore er en av Norges ledende leverandører av oppdrettslaks. Vi har etablert de kjente merkevarene SALMA og BÖMLO og produserer 500 000 måltid hver dag. Produksjonen skjer ved 23 oppdrettsanlegg og tre settefiskanlegg  i Hardanger, Sunnhordland og Rogaland, i tillegg til salgsavdelinger i Bergen, Oslo, Stockholm, Paris og Shanghai. Hovedkontoret ligger i Øklandsvågen i Bømlo kommune. Med over 450 ansatte og omsetning på 2,8 mrd. kroner er Bremnes Seashore en viktig arbeidsgiver og aktiv støttespiller i lokalsamfunnene der vi har driften vår. Vi legger vekt utvikling av næringen, og deltar i flere forskings- og utviklingsprosjekt i samarbeid med leverandører, teknologiutviklere og forskingsmiljø.

Miljøstiftelsen Bellona er en uavhengig ideell stiftelse som arbeider for å løse verdens klimautfordringer blant annet gjennom å identifisere og gjennomføre bærekraftige klimaløsninger. Vi arbeider med økt økologisk forståelse og vern av natur, miljø og helse. Bellona er engasjert i de viktigste nasjonale og internasjonale miljøspørsmål i verden i dag.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er et ledende globalt teknologiselskap som driver omstillingen av samfunnet og industrien for å oppnå en mer produktiv og bærekraftig fremtid. Gjennom banebrytende ingeniørkunst, der programvare koples sammen med produkter innen elektrifisering, robotisering, automatisering, motorer og omformere, skaper ABB løsninger som løfter teknologiens muligheter til nye høyder. ABBs fremgang bygger på mer enn 130 års teknologisk lederskap og drives fremover av 144 000 talentfulle medarbeidere i over 100 land. www.abb.no

Kontaktpersonar

Bremnes Seashore:
Simon Nesse Økland, utviklingssjef, simon@seashore.no + 47 917 59 753

Miljøstiftinga Bellona:
Christian Eriksen, fagsjef akvakultur, chrise@bellona.no + 47 984 88398

ABB:
Lars Andersen, salsspesialist akvakultur, lars.andersen@no.abb.com + 47 932 83 396